METROPOL SANAT EĞİTİMİ
 

Öğrenciler algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerinin de katıldığı süreç içinde eğitim alır. Çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade eder, hayal eder, düşünür, araştırır, hayallerini, zihninde resmeder, konu hakkında düşüncelerini sınıfça sözel olarak paylaşır.
 

Metropol Okulları'nda sanatın farklı alanlarında ve her ortamda verilen eğitim yoluyla, sanat alanında yeteneklerin ortaya çıkarılması sağlanır, sanatsal bakış açısı kazandırılır, sanat kültür etkinliklerine katılımını davranış haline getiren, estetik duyguları gelişmiş bireyler yetiştirilir.

Metropol Okulları olarak, atölye çalışmalarımızda çağdaş sanat anlayışına da geniş yer veriyoruz. Görsel sanatlar eğitimimiz çerçevesinde resim dersinin yanı sıra  okullarımızdaki teknoloji imkânlarını kullanarak dijital sanat çalışmalarına önem veriyoruz.