METROPOL ANAOKULLARI

Metropol Anaokulları eğitim modelimiz ile 3-5 yaş öğrencilerimizin öğrenme merakını sürekli kılıyor, araştırmaya dayalı, proje bazlı performanslarla çocuğun potansiyelini ortaya çıkartıyoruz. Eğitim anlayışımızın temelinde; merak eden çocuk öğrenir; anlayışımız yatıyor. Sürekli gelişime açık, sosyal, çevresiyle uyumlu ve değişen teknolojiye adapte olabilen öğrenciler yetiştirmek gerektiğini biliyor ve  bu bilgiden yola çıkarak; heyecanı ve merakı ömür boyu süren, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen ve sorularının cevaplarını araştırabilen öğrenciler yetiştiriyoruz.


Metropol Okullarında her çocuk özeldir. Çocuklar oyun da öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır. Her bir çocuğun gelişim düzeyini, becerilerini, yeteneklerini, kişilik özelliklerindeki ve öğrenme hızları dikkate alınmaktadır.


• Tüm eğitim ortamımız, malzemelerimiz, günlük programımız ve öğretmenlerimizin tutumları "aktif öğrenmeyi" destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.
• Biz çocuklarımızın hevesle, yaratıcılıkla, isteyerek, iştahla, yoğunlaşarak bir şeylerle uğraşmasını, yaptığı işten keyif alarak öğrenmesini önemseriz.
• Yapılan bu çalışmalar ile birlikte, Türkçe sözcükleri doğru telaffuz ederek, uygun konuşulması hedeflenerek, anadili dışında en az bir dil daha öğrenmesi amaçlanmaktadır.
• Çocukları sosyal, duygusal ve bilişsel olarak ilkokula hazırlamak, potansiyeli farklı yönde olan çocukları da yönlendirmeyi amaçlamaktadır.