İLKOKUL VE ORTAOKUL

Geleceğin nesilleri ilkokuldan itibaren yetişmeye başlıyor. Metropol Okulları, bu gerçeğin bilinciyle öğrencilerini “geleceğin öğrenen profili” olarak yetiştirebilmek ve her birinin birer “dünya insanı” olması için eğitim öğretim faaliyetlerine birçok farklı içerikle destek veriyor.
 

Metropol Okulları’nın eğitimdeki başarısının temelinde, ilkokul 1. sınıftan itibaren uyguladığı  kendine özgü, benzersiz eğitim modeli yatıyor. Böylece, olaylara geliştirdikleri farklı bakış açılarıyla yaratıcı düşünebilen, çözüm üreten,  inisiyatif alabilen  ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişiyor.
 

Metropol Okulları’nda ilkokul 1. sınıftan itibaren ezberci değil, öğrencinin akademik becerilerinin, analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Bu eğitim yöntemlerinin başarısı, öğrencilerimizin her yıl TEOG ve YGS/LYS sınavlarında kazandığı üstün başarılarla belgeleniyor.